ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ House of Otaku อย่างเป็นทางการ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรายการ House of Otaku อย่างเป็นทางการกำหนดการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการ House of Otaku บ้านแห่งความฝัน

วันและเวลา : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 – 17.00 น.

สถานที่ : ห้องอยุธยา 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลอิมพาล่า สุขุมวิท 24 เขต สุขุมวิท กรุงเทพมหานครกำหนดการ

09.30 เริ่มแจกใบสมัคร

10.00 เปิดจุดลงทะเบียน รับหมายเลขผู้สมัคร

10.30 เริ่มการสัมภาษณ์หน้ากล้องผู้สมัครคนแรก

**ผู้สมัครแต่ละท่านมีเวลาประมาณ 2 นาทีในการแนะนำตัวและ/หรือ แสดงความสามารถต่างๆ แก่คณะกรรมการ*** (ใบสมัครมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน)เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาจากผู้สมัครจากทั่วประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

1. ผู้สมัคร จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ และภูมิลำเนา มีอายุระหว่าง 15 - 35 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สมัคร

2. ผู้สมัคร จะต้องสมัครเข้าร่วมการสัมภาษณ์คัดเลือก (ออดิชั่น) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 ธันวาคม เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่ โรงแรมอิมพีเรียลอิมพาล่า และหากผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถเดินทางมายังบริษัท เรียลลิตี้ ไอเดีย จำกัด หรือจุดนัดพบอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การถ่ายรูป และอื่นๆ ได้ ถ้าจำเป็น

3. ผู้สมัคร ไม่จำเป็นต้องคลั่งการ์ตูนและเกมมากมาย ขอเพียงแค่มีความรักและชื่นชอบในตัวการ์ตูนและเกมก็เพียงพอ

4. ผู้สมัคร จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคที่น่ารังเกียจหรือเป็นภัยคุกคามต่อสังคม หรือ ผู้ไม่สมประกอบทางสติปัญญา

5. ผู้สมัคร จะต้องไม่เป็นผู้พิการทางสมอง พิการทางการเดิน พิการทางการพูดการได้ยินและการสื่อสารใดๆ หรือเป็นอัมพาต, อัมพฤกษ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือทั้งหมด

6. ผู้สมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 18 คนสุดท้าย จะต้องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและบันทึกเทปรายการได้เป็นเวลา 70 วัน ติดต่อกัน ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2549

7. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เข้าร่วมการแข่งขันและบันทึกเทปรายการได้ (สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ภายหลัง หากผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก)

8. ผู้เข้าแข่งขัน 18 คนสุดท้าย จะต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตลอด 70 วัน โดยมีกล้องวีดีโอวงจรปิดและช่างกล้อง ถ่ายทำและติดตามตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงยินยอมให้ทางรายการนำภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างบันทึกเทปออกอากาศทางโทรทัศน์ เป็นเวลาทั้งสิ้น 990 นาที โดยเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เรียลลิตี้ ไอเดีย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

9. ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของทางรายการและคำสั่งของทีมงานอย่างเคร่งครัด

10. ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลา หากไม่ตรงต่อเวลา ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะตัดชื่อออกจากการคัดเลือก และ/หรือ การแข่งขันทันที

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดสิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันคัดเลือกรอบแรก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ และ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

- รูปถ่ายสีครึ่งตัวหรือเต็มตัวเห็นใบหน้าชัดเจนขนาดโปสการ์ด 1 ใบผู้ชนะ ในรายการ House of Otaku บ้านแห่งความฝัน จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. เช็คเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท

2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว 2 ที่นั่ง พร้อมที่พัก 28 คืน

3. รถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน

รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า 5 ล้านบาทหมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 5 % จากจำนวนเงินรางวัลและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจริง ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมาย==================================================ทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไข กฎ กติกา และวิธีการสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้โดยคร่าวครับ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง http://www.houseofotaku.com (ยังไม่เปิดให้บริการ) หรือทาง นิตยสารโอตาคุ

ขอให้ทุกท่านโชคดี แล้วพบกันครับ

House of Otaku Team & IJ. BIG VENARIN in AnimuNs...!
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา