ประกาศหาหน่วยกล้าตายปีน(ขุด)เขาร้อยยอด 2 นายผู้ใดสนใจกรุณามารายงานตัว

สมาชิกปัจจุบัน

Zezil drk rdm

facfur sam rng

phynix sam

uri whmต้องการสมาชิกเพิ่มเติม 2 คน จ็อปที่ต้องการ PLD NIN War/nin 1นาย

และ Blu brd rdm cor sam mnk drg 1 นาย

เริ่ม point 0 กันใหม่ ใครสนใจกรุณา ติดต่อ สมาชิกคนใดคนหนึ่งวันที่รันไม่วัน อังคาร ก็วันเสาร์ เวลา3ทุ่ม 4 ครั้ง เพื่อหลบ limbus dyny
Final Fantasy Xi Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา