พูดคุย/สุมหัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องการตั้ง Free Company (End Game Community) สำหรับ Community นี้ในมาซามุเนะ

เนื่องจากเห็นว่ามันจะเป็นประเด็นสำคัญทั้งการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเกมและอาจนำมาสู่ดราม่าในชีวิตจริงง่ายๆ จึงอยากจะพูดคุย สุมหัว รวมข้อเสนอแนะ รับฟังความเห็นหลายๆ ด้านก่อนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ และลดความน่าจะเป็นในการเกิดดราม่าเรื่องต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

* กระทู้นี้จะยาวมากและคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 1 อาทิตย์ในการนำเสนอแนวคิด คำถามปลายเปิด ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านทุกมิติให้มากที่สุด ซึ่งจะขอล็อคกระทู้ก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยๆ ใส่ข้อมูลลงไปให้อ่านกันจะได้ไม่ตาลาย ประติดประต่อได้ง่ายและสะดวกในการพิมพ์ เมื่อสมบูรณ์ในระดับนึงแล้วถึงจะเปิดให้แสดงความเห็นกัน

* จะขอนำดราม่าทั้งหลายในอดีต (ไม่มีการเอ่ยถึงชื่อผู้เกี่ยวข้อง) มาเป็นตัวอย่างประกอบหรือกรณีศึกษาเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิด/รับมือเมื่อมันเกิดขึ้นด้วย หากไปสะกิดแผลใจใครเข้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
Final Fantasy Xiv Games Game Online Final Fantasy

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา