อยากรู้ว่าเวลาไปทานร้านอาหาร แล้วเป็นร้านที่ใช้เนื้อและผักปลอดสาร

ที่บอกว่าใช้หมู-ผักปลอดสาร อะไรพวกนี้

ซึ่งมันก็ต้องแพงขึ้นเพราะต้นทุนสูงกว่า

อยากทราบว่ารู้สึกยังไงครับ

ดีแล้ว หรือว่า น่าจะใช้เปลี่ยนไปใช้ของธรรมดาไปจะได้ถูกลง
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา