อืมม อยากจะขอความเห็นเกี่ยวกับ Anime ซักหน่อยน่ะครับ

โจทย์ ง่ายๆ ก็คือ สมมุติว่า ทุกท่าน จะต้องเลือกเอา Anime มา 6 ตอน แล้วเอาไปวิเคราะห์เกี่ยววัฒนธรรมที่เกียวกับชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตและการแสดงออกในด้านต่างๆ ของวัยรุ่นญี่ปุ่น จากนั้น ไปให้ผู้ใหญ่ ( ไทย ) ดู แล้วให้เขาวิเคราะห์ในประเด็นเดียวกันเดียวกัน แต่เป็นในมุมมองของคนไทยที่ไม่รุ้จักวัฒนธรรมญี่ปุ่น แล้วค่อยนำผลที่ได้ มาวิเคราะห์ต่อ .... ท่านจะเลือกเอา anime เรื่องอะไรมา

......................

ปล. อันที่จริง มันเป็นงานที่วิลัยของผมเองล่ะครับ แล้วก็ได้เลือกไว้ในใจแล้ว 3 เรื่อง เรื่องละ 2 ตอนแต่อยากฟังความเห็นคนอื่นดูมั่งดูมั่งน่ะครับ เพื่อว่า จะมีอะไรที่ผมมองข้ามไปโดยไม่รุ้ตัว
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา