เชิญทดสอบ แบบวิเคราะห์นิสัยของตัวเองคับผม พอดีกำลังเก็บข้อมูลอยู่

How does your brain think?

หลายคนคงเคยทำแบบทดสอบ IQ test มาแล้ว (ที่มีแต่รูปเรขาคณิตแปลกให้เราหาความสัมพันธ์) แต่ปัญหาหนึ่งของ IQ test คือวัดได้เฉพาะความสามารถทาง logic ไม่ได้วัดความสามารถทางด้านอื่นเลย

แบบทดสอบนี้อ้างอิงจากผลงานวิจัยของ Dr. Anthony F. Gregorc จากมหาวิทยาลัยhttp://www.gregorc.com/http://brain.v3.net

ลองไปทำมาดูแล้วครับ แม่นพอสมควร (AdT<--เจ้าของพื้นที่อนิเอื้อทรเป็นคนหามาเองเลย การันตีกะมือ)

ไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้นะMeaning (ของผมนะ)

CS(Concrete Sequencial) คิดนามธรรมเรียงลำดับ <- เตี้ยต่ำติดดิน

CR(Concrete Random) คิดรูปธรรมไม่เรียงลำดับ <- สูงลิ่วเสียดฟ้า

AR (Abtract Random) คิดนามธรรมไม่เรียงลำดับ <- สูงลิ่วกลางๆ

AS (Abtract Sequencial) คิดนามธรรมเรียงลำดับ <- พอถูพอไถน่าแบบสอบภาม

ออกมาเป็นคนประเภท แปลก ช่างเจ้าจินตนาการ แต่ กลับมีเหตมีผล แฮะ ( CR กะ AR ต่างกันเหลือเกิน) ลองทำนิดๆหน่อยๆ

/me คนอื่นๆได้ไงบ้างหว่า

Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา