เซนเซย่า กับครัชเกียรไนโตร จะฉาย UBC เดือนหน้า

เซย่าจะเริ่มวันที่ 1 ทุกวันจันทรถึงศุกร์ ทุ่มครึ่ง ก็ฉายตั้งแต่ตอนแรก (เซย่ายังไม่ได้เกราะอะไรเลย)อีกเรื่องก็ครัชเกียรไนโตร รู้สึกฉายวันอาทิตยมั้งนะ *-*;;;

จึงมาบอกให้ทราบ
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา