ใครไปงาน Robot ที่สยามเมื่อวันเสารบ้าง

อยากรู้ว่าใครบ้าง แล้วใครแข่งร้องเกะบ้างแล้วร้องเพลงอะไร ช่วยบอกด้วยแทงๆ
Japanese Music Music

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา