ICT บล๊อคเวป http://www.megaupload.com/ ???

ทำให้ทำการโหลดไฟล์จากเวปนี้ได้ ไม่รู้เพราะไร มันบอกว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)จำเป็นต้องปิดกั้นเว็บไซต์นี้หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด หรือพบเว็บไซต์อื่นที่ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผ่านดวงตามีใครใช้งานได้บ้างครับ
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา