Light Saber อเนกประสงค์

ข้อมูลและรูปจาก http://www.howstuffworks.com/ดูกันเลย*** ทั้งหั่น ทั้งอุ่นอาหาร

*** สวนสวยด้วย Light Saber

*** ไม่ง้อไฟเช็ค

*** ไม่ต้องบรรยาย

*** น่าอร่อย แต่อาจมีสารตกค้าง ถ้ามือสั่นก็โต๊ะเป็นรู

*** อันนี้ไม่น่า Work นะ

*** ตำรวจป่าไม้จับไม่ทันแน่

Link :

How Light Saber Work
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา