[NDS]CastleVania Portrait of Ruin [Screen Shot]

/me ภาคใหม่บน NDS ครับ กลับมาใช้แส้สักที - -"[IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds01.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds02.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds03.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds04.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds05.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds06.jpg[/IMG][IMG]http://i50.photobucket.com/albums/f345/amakusa9999/cnds07.jpg[/IMG]อันนี้ Trailer ครับข้อมูลสำหรับผู้ร่วมแสดงความเห็น

ต้องร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อนี้ก่อนจ้ะ จึงจะเห็นข้อมูลส่วนนี้
ที่มา : jeux-france

: IGN
Nintendo Nintendo Club Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา