seiya ภาค G ลิขสิทธิ์เล่มแรกออกแย้ววว

ของ VBK ตามระเบียบ ขนาดใหญปกสีสวยงามมากๆ ราคา 55 บาท

คุณภาพการแปลอยู่ในขั้นพอใช้/me ประกาศเสร็จก็ถอยทัพ
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา