SRX action figure ที่ออกมาในญี่ปุ่นราคาเป็นเงินไทยเท่าไร ออกขายเมื่อไร แล้วจะเข้ามาขายในไทย ที่ไหนครับ ช่วยตอบที ขอบคุณครับ

SRX ACTION figure ที่ออกมาในญี่ปุ่นราคาเป็นเงินไทยเท่าไร ออกขายเมื่อไร แล้วจะเข้ามาขายในไทย ที่ไหนครับ ช่วยตอบที ขอบคุณครับ
Anime

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา