Romancing Saga PS2 ไป New Road ยังไงครับ

เล่นเป็น เกรย ได้ แผนที่ New Road จาก Barbara แล้วแต่หาทางไป New Road ไม่เจอ ต้องขึ้นเรือที่ไหนครับ
Games

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา