คนที่เรียนการโฆษนา - นิเทศศาสตร์

- ช่วยอธิบายความหมาย - นิยามของการโฆษนาทีครับ

- แล้วก็พวกความสำคัญของการโฆษนา

- แนวโน้มสื่อของการโฆษนา - ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะ

- การโฆษนาที่มีผลสำเร็จก่อให้เกิด

- การโฆษนาที่ผิดพลาดก่อให้เกิดผล

- การโฆษนามีผลกระทบอะไรต่อสังคม

ไม่ต้องเป็นแบบเนื้อหาวิชาการจ้านะครับ เอาแบบอธิบายให้คนที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาเข้าใจ หรือ พอเข้าใจก็พอครับ
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา