เปิด note pad ไม่ได้เพราะติดไวรัส แก้ไขไงดี

พอเปิด งานที่เซฟด้วย note pad มันก็จะฟ้องด้วยโปรแกรม mcafee อ่ะครับ ว่ามีไวรัสที่

C:WINDOWSTEMPORARY INTERNET FILESCONTENT.IE5G9MV8DM3WININET32[1].EXE กับ

C:WINDOWSMSIAU.DLLชื่อ Proxy-EasySearchแล้วนอกจากนี้ยังมีพวกตัวไวรัสที่ขึ้นชื่อด้วย A... ไรเนี่ยอีกไม่ทราบว่าใช้อะไรฆ่าได้บ้างเพราะที่เครื่องใช้ Mcafee กับ AD Aware SE

อยู่แล้วด้วย
Miscellaneous

ร่วมแสดงความเห็น

ติดต่อเรา